top of page

REKLAMATION

 

Hur hanterar Heannas reklamationer?

Ibland kan det bli fel! Då har du självklart rätt att göra en reklamation. Då du meddelar att du vill reklamera en produkt och du skickar den till oss, kommer vi i första hand att skicka dig ett nytt exemplar av samma produkt, eller rätt produkt om du fått fel vara från början. Om vi inte har möjlighet till detta kommer vi i stället att återbetala pengarna till dig.

 

Vilka produkter kan jag reklamera?

Om en produkt skadats under frakten eller om den är felexpedierad kan du göra en reklamation.

Produkter som uppenbart skadats genom ovarsam hantering av dig som kund kommer inte att godkännas för reklamation.

 

Hur gör jag en reklamation?

1. Meddela oss omedelbart och invänta svar

Om du upptäckt en skada på en produkt eller att du fått fel produkt ska du direkt meddela oss på info@heannas.com där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet. Bifoga även bild på felet.

2. Vänta på godkännande

Skicka aldrig en produkt till oss utan att vi svarat dig och godkänt reklamationen. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

3. Skicka produkten

Då reklamationen blivit godkänd står Heannas för returfrakten och en summa för denna kommer att betalas ut till dig då Heannas fått varan.

4. Invänta din nya produkt

Ett nytt exemplar skickas till dig då vi återfått den defekta produkten. Om returen skett på grund av felexpediering ombesörjer vi naturligtvis att du får rätt produkt i stället.

bottom of page